S.C. AMEVE DESIGN S.R.L. (Ameve) este inregistrată în registrul de evidență a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 27773.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. AMEVE DESIGN S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: Comerţ Online.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare identificării dvs. în calitate de client, prelucrării comezilor, livrării produselor şi informării dvs. cu privire la cele mai noi oferte si promoţii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea plasării unei comenzi.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu vor fi comunicate altor destinatari.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, la adresa de e-mail office@ameve.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Securitatea datelor personale şi a informaţiilor

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de către AMEVE DESIGN S.R.L. numai in scopul declarat al acestui site. Informaţiile din formularul de comandă sunt necesare pentru identificarea clienţilor, confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunţarea promoţiilor în curs etc.,iar în nici un caz, nu vor fi furnizate unei terţe părţi.

AMEVE DESIGN S.R.L. garantează confidenţialitatea tuturor datelor cu caracter personal furnizate de clienti. Aceste date nu exista fizic pe serverele pe care rulează site-ul, ele fiind accesibile numai de către personalul autorizat al AMEVE DESIGN S.R.L. prin reţeaua internă. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea şi modifica numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

Site-ul foloseste masuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se afla in controlul AMEVE DESIGN S.R.L.